Høstmøte 2021: Evaluering av tyreoidaknuter med TI-RADS

Eirik Wendelborg Trongmo, konstituert overlege, Bildediagnostisk avdeling SI Elverum-Hamar, holder foredrag på Radiologisk Høstmøte 2021.
bilde av Eirik
Eirik Wendelborg Trongmo, konstituert overlege, Bildediagnostisk avdeling SI Elverum-Hamar

Tittel: Evaluering av knuter med TI-RADS

Sesjon: Knuter i thyroidea, hva gjør vi? Høstmøte fredag 29. oktober kl 1330-1455

Moderator: Andrea Bjerknes, Ålesund

Rom: Agora 1+2, Clarion Hotel Oslo

TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) er et klassifiserings- og dokumentasjonssystem til hjelp ved vurdering av knuter i thyroidea. Knutens karakteristika på ultralyd gir en score som avgjør behov for cytologi eller kontroll. Karakteristika som inngår er sammensetning, ekkogenesitet, form, avgrensning og ekkogene foci.

Foredraget gir en innføring i ACR TI-RADS; en versjon utarbeidet av American College of Radiology. Gjennomgang av hvordan vi vurderer ulike karakteristika, samt eksempler på praktisk bruk.

Mer lesning:

Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS): A User’s Guide | Radiology (rsna.org)

TI-RADS | American College of Radiology (acr.org)

TI-RADS Calculator – Calculates TI-RADS Score (tiradscalculator.com)