Marie Spångberg-prisen 2021

Dr. Olga Therese Ousdal, LIS-lege ved radiologisk avdeling og forsker ved Haukeland Universitetssykehus er tildelt Marie Spångberg-prisen for 2021!
Olga Therese
Olga Therese Ousdal

Hun mottok prisen under Legeforeningens landsstyremøte for artikkelen "The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths", Translational Psychiatry, 2020.

Marie Spångberg-prisen er opprettet til minne om Norges første kvinnelige lege. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk kvinnelig lege, i et norsk eller internasjonalt tidsskrift, får prisen på 30 000 kroner. 

Hennes forskning knytter nye radiologiske metoder og objektive målinger til klinisk relevante problemstillinger slik som søvnproblemer, PTSD, depresjoner og ECT og er hyppig sitert.

En artikkel hun publiserte i 2019, “Brain Changes Induced by Electroconvulsive Therapy Are Broadly Distributed” i tidsskriftet Biological Psychiatry, fikk oppmerksomhet i media her hjemme.

Norafo gratulerer!