Finnmark legeforening

Lokalforening

Lokalforening for Finnmark

FLFs formål følger av Dnlfs lover. Vi legger særskilt vekt på:
- å arbeide for å sikre høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
- å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.
- å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
- å fremme kvalitet i utdanningen av medisinerstudenter og leger under utdanning i vår region
- å støtte tillitsvalgte i deres arbeid
- å fremme rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark
- å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse og arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Nordkapp i solnedgang. Foto: Istockphoto.com Credit:alxpin

Aktuelt

Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

I en periode med påkjenninger er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser, og Trasoppklinikken gir hjelp til leger med rusproblem.