Hordaland legeforening

Lokalforening

Regionutvalg Vest

Regionutvalg Vest er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale helseforetakene.
Medlemmer i regionutvalg Vest 2019-2021
Regionutvalg Vest på studietur til Skottland i november 2019

Regionutvalg Vest har ikke vært aktivt en periode, men startet opp igjen i 2017 og hadde sitt første møte 19.04.2017. Utvalget består av lederen fra Hordaland legeforening, Rogaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening, og èn lokal representant for alle yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne.
Regionutvalget avholder 3-4 møter i året, i regionen. Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeningens lover § 3-8.

 

Regionutvalg Vest i Tidsskriftet!

Regionutvalgene – en seriøs aktør som blir lyttet til. Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder av Regionutvalg Vest, Janne Kristine Bethuelsen (leder 2017-2019). Les hele artikkelen i Tidsskriftet Regionsutvalg Vest

Profilbilde
Leder
Fosse, Grethe
Profilbilde
Medlem
Benneche, Andreas
Profilbilde
Medlem
Borkamo, Hildegunn Styve
Profilbilde
Medlem
Cappelen, Xenia
Profilbilde
Medlem
Christersson, Lars Peter
Profilbilde
Medlem
Finsnes, Finn
Profilbilde
Medlem
Johannessen, Jan Robert
Profilbilde
Medlem
Kringeland, Ester Anne
Profilbilde
Medlem
Skontorp, Marie
Profilbilde
Medlem
Tryti, Jan Ove