Hordaland legeforening

Lokalforening

Regionutvalg Vest

Regionutvalg Vest er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale helseforetakene.
14. mai 2017
Medlemmer i regionutvalg Vest 2019-2021
Regionutvalg Vest på studietur til Skottland i november 2019

Regionutvalg Vest har ikke vært aktivt en periode, men startet opp igjen i 2017 og hadde sitt første møte 19.04.2017. Utvalget består av lederen fra Hordaland legeforening, Rogaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening, og èn lokal representant for alle yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne.
Regionutvalget avholder 3-4 møter i året, i regionen. Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeningens lover § 3-8.

 

Regionutvalg Vest i Tidsskriftet!

Regionutvalgene – en seriøs aktør som blir lyttet til. Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder av Regionutvalg Vest, Janne Kristine Bethuelsen (leder 2017-2019). Les hele artikkelen i Tidsskriftet 

Janne Kristine BethuelsenRegionsutvalg Vest

Profilbilde
Leder
Johannessen, Jan Robert
Profilbilde
Medlem
Bethuelsen, Janne Kristine
Profilbilde
Medlem
Cassells, Ronny
Profilbilde
Medlem
Erikstad, Kjell Inge
Profilbilde
Medlem
Gerdts, Eva
Profilbilde
Medlem
Haaskjold, Yngvar Lunde
Profilbilde
Medlem
Ramstad, Gunnar
Profilbilde
Medlem
Romijn, Bas Jeroen de
Profilbilde
Medlem
Seldal, Alexander
Profilbilde
Medlem
Tryti, Jan Ove
Profilbilde
Medlem
Volden, Karin Stang
Profilbilde
Varamedlem
Egeland, Marion