Regionutvalg Vest

Regionutvalg Vest er ett av fire regionutvalg i Legeforeningen. Regionutvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale helseforetakene.
Regionutvalg Vest 2023-2025
Regionutvalg Vest 2023-2025. Bak, f.v.: Knut Vassbø (LSA Rogaland), Jan Ove Tryti (leder Sogn og Fjordane), Åsmund Heggheim (AF Rogaland), Merete Hjallen (nestleder Hordaland), Søren Vindfeld (OF Bergen/Hordaland), Therese Sæbøe (sekretær Hordaland). Foran, f.v.: Mathias Hella (YLF Rogaland), Linnea Scharff (NMF Bergen), Marie Skontorp (konserntillitsvalgt Helse Vest), Jan Robert Johannessen (leder Regionutvalg Vest), Ole Jacob Møllerløkken (NAMF Hordaland), Peter Christersson (leder Rogaland), Anders Rosø (årsmøtevalgt Sogn og Fjordane), Rune Bjørneklett (LVS Hordaland)

Regionutvalg Vest har ikke vært aktivt en periode, men startet opp igjen i 2017 og hadde sitt første møte 19.04.2017. Utvalget består av lederen fra Hordaland legeforening, Rogaland legeforening og Sogn og Fjordane legeforening, og èn lokal representant for alle yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom lokalforeningslederne.
Regionutvalget avholder 3-4 møter i året, i regionen. Regionutvalgets aktivitet reguleres av Den norske legeforeningens lover § 3-8.

 

Nytt år med Regionutvalg Vest 2023-2025

Med fulltallig oppmøte i Bergen satte Regionutvalg Vest agenda for året som kommer, samtidig som de retter fokus mot høyaktuelle saker i helseregionen.


Ut mot havet - med Regionutvalg Vest

Fra arbeidsmøte på Sotra, ført i pennen av leder i Rogaland legeforening og Regionutvalg Vest.

Regionutvalg Vest i Tidsskriftet!

Regionutvalgene – en seriøs aktør som blir lyttet til. Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder av Regionutvalg Vest, Janne Kristine Bethuelsen (leder 2017-2019). Les hele artikkelen i Tidsskriftet