Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kurs og konferanser

Kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom

18. september 2020
Møre og Romsdal legeforening inviterer til kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt. Kurset arrangeres på den digitale plattformen Zoom. På grunn av stor etterspørsel velger vi å arrangere to kurs: Kurs 1: MANDAG 12/10 og TIRSDAG 13/10 Kurs 2: MANDAG 19/10 og ONSDAG 21/10 Alle kursbolker: kl. 12.00 - 16.00 MÅLGRUPPE: LIS1, allmennleger og medarbeidere PRIS : Kr. 2800,- GODKJENNING: Allmennmedisin: 8 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen LÆRINGSMÅL: - Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo - Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling - God medisinsk praksis "lønner seg" - Unngå konflikt med Helfo og skattekontoret - Logistikk - smarte grep for effektiv praksisdrift - Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven FORELESERE: Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmendisin Helge Strømskag, autorisert regnskapsfører TEMA: - Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper - Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld. - Takst v/legemiddelgjennomgang - tolk - møter - Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag - Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill. Kommunale avtaler. Fordeling av kostnader. - Takstendringer fra 6. april 2020 - E-konsultasjoner - Prosedyretakster - Diabetes - 612a/b - kroniske alvorlige sykdommer - Logistikk - smarte tips for kvalitet og effektiv drift - Labratorietakster - EKG - spirometri - Helfo-takster - forsikringsattester - etc. Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, evt. sende på forhånd til bjarne.storset@tingvoll.kommune.no

Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

23. juni 2020

Emnekurs i trygdemedisin 26.-27. mai 2020

19. februar 2020
NB!!!! KURSET UTSETTES TIL HØSTEN 2020, NY DATO KOMMER!! Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin. Kurset finner sted på Scandic Hotell Alexandra i Molde 26. og 27. mai 2020.

Klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin

20. november 2019
Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin. Tid/sted: 13. og 14. oktober på Scandic Seilet, Molde.

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

15. oktober 2019
Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer.

Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

03. juli 2019
Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening. TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.

Velkommen til årsmøtekurs - Supervisjon i LIS-utdanning

03. juli 2019
I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin

20. februar 2019
Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger. Tid: 4.-5. juni 2019Sted: Colorline stadion, Ålesund Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin. Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet. Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.Antall deltakere: 40 stk.

Akuttmedisinkurs for leger og legevaktpersonale

22. januar 2019
Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt. Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best. Tid: 27.-28. mars 2019Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 KristiansundAnsvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevaktKursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig Påmeldingsfrist: 8. mars 2019

Side 1 av 7