Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kurs og konferanser

Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

23. juni 2020

Emnekurs i trygdemedisin 26.-27. mai 2020

19. februar 2020
NB!!!! KURSET UTSETTES TIL HØSTEN 2020, NY DATO KOMMER!! Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin. Kurset finner sted på Scandic Hotell Alexandra i Molde 26. og 27. mai 2020.

Klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin

20. november 2019
NB!!! Kurset utsettes til høsten 2020 - ny dato kommer!! Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin. Tid/sted: 1.-2. april på Scandic Hotell Alexandra, Molde.

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

15. oktober 2019
Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer.

Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

03. juli 2019
Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening. TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.

Velkommen til årsmøtekurs - Supervisjon i LIS-utdanning

03. juli 2019
I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi til kurs om supervisjon i LIS-utdanning.

Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin

20. februar 2019
Velkommen til klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger. Tid: 4.-5. juni 2019Sted: Colorline stadion, Ålesund Kurset er godkjent med 16 timer som klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin. Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet. Deltageravgift: kr. 5000,- + dagpakke kr. 495, totalt kr. 5990,-Anbefalt hotell, med DNLF-rabatt ved bestilling på Legeforeningens nettsider under "medlemsfordeler". Dette ordnes av den enkelte deltaker.Antall deltakere: 40 stk.

Akuttmedisinkurs for leger og legevaktpersonale

22. januar 2019
Møre og Romsdal legeforening i samarbeid med Kristiansund og omegn legevakt og Molde legevakt arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som arbeider med legevakt. Formål med kurset er at gi en oppdatering av grunnleggende viten og ferdigheter i arbeidet med akutt syke og skadde pasienter på legevakten og ute på oppdrag. Kurset består av forelesninger i mindre omfang og mye arbeide i grupper med trening av ferdigheter, innføring i evt. nye metoder og trening med rollespill på ulike scenarier. Det legges vekt på gjensidig refleksjon, evaluering og tilbakemelding under trygge rammer. Her er det rom og tid til usikkerhet, "dumme spørsmål" og at prøve og feile - det er slik vi lærer best. Tid: 27.-28. mars 2019Sted: Storhaugen Helsehus, Tempoveien 23, 6508 KristiansundAnsvarlig: Roy Skarshaug, Virksomhetsleder Molde legevaktKursleder: Legevaktsoverlege Askill Sandvig Påmeldingsfrist: 8. mars 2019

Klinisk emnekurs i geriatri

06. desember 2018
Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening invitererer til klinisk emnekurs i geriatri. Dato: 13.-14. mars 2019Stad: Spjelkavik Panorama, Spjelkavikvegen 61, 6010 Ålesund.Målgruppe: Allmennpraktikarar og sjukeheimslegar Kuset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i vidare- og etterutdanninga i Allmennmedisin. Allmennmedisinare som deltar på færre enn 15 timar får kurset godkjent med valfrie poeng til vidare- og etterutdanninga. Kompetanseområdet alders- og sjukeheimsmedisin: kurset er godkjent med 16 poeng som valfritt kurs.

Side 1 av 7