Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kurs og konferanser

Klinisk emnekurs i palliasjon

22. september 2021

Velkommen til årsmøte, årsmøteseminar og jubileumsmiddag!

24. juni 2021
Møre og Romsdal legeforening inviterer til årsmøte, årsmøteseminar og jubileumsmiddag! " En god legehverdag - i Møre og Romsdal"

Klinisk emnekurs i trygdemedisin, Molde 15. og 16. september 2021

08. juni 2021

Kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom

31. mars 2021
NB!! Kurset utsettes til høsten 2021!! Møre og Romsdal legeforening inviterer til kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt. Kurset arrangeres på den digitale plattformen Zoom. Dato/tid: Torsdag 15. april og fredag 16. april 2021 - begge dager kl. 12.00-16.00 Påmeldingsfrist: 14. april 2021 MÅLGRUPPE: LIS1, allmennleger og medarbeidere PRIS : Kr. 2800,- GODKJENNING: Allmennmedisin: 8 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen LÆRINGSMÅL: - Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo - Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling - God medisinsk praksis "lønner seg" - Unngå konflikt med Helfo og skattekontoret - Logistikk - smarte grep for effektiv praksisdrift - Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven FORELESERE: Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmedisin Helge Strømskag, autorisert regnskapsfører TEMA: - Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper - Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld. - Takst v/legemiddelgjennomgang - tolk - møter - Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag - Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill. Kommunale avtaler. Fordeling av kostnader. - Takstendringer fra 6. april 2020 - "Covid-19-takster" - E-konsultasjoner - Prosedyretakster - Diabetes - 612a/b - kroniske alvorlige sykdommer - Logistikk - smarte tips for kvalitet og effektiv drift - Labratorietakster - EKG - spirometri - Helfo-takster - forsikringsattester - etc. Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, evt. sende på forhånd til bjarne.storset@tingvoll.kommune.no

Klinisk emnekurs i rus- og avhengigheitsmedisin

16. november 2020
Vi inviterer til Klinisk emnekurs i rus- og avhegigheitsmedisin. NB!! Kurset er flyttet til 16. og 17. mars 2021. Sted: Color Line Stadion, Ålesund dersom smittesituasjonen tilsier det. Kursavgift: kr. 3700,- + dagpakke kr. 436,- pr. dag. Det vil bli utsendt 2 fakturaer, 1 på kursavgift og en på dagpakke (denne vil faktureres like før kursstart). Målgruppe: Allmennpraktikarar Godkjenning: Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i rus og avhengigheitsmedisin for spesialiteten allmennmedisin med 15 poeng til vidare- og etterutdanninga. Max 40 deltakarar.

Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

23. juni 2020

Emnekurs i trygdemedisin 26.-27. mai 2020

19. februar 2020
NB!!!! KURSET UTSETTES TIL HØSTEN 2020, NY DATO KOMMER!! Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til kurs i trygdemedisin. Kurset finner sted på Scandic Hotell Alexandra i Molde 26. og 27. mai 2020.

Klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin

20. november 2019
Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i nevrologi for allmennmedisin. Tid/sted: 13. og 14. oktober på Scandic Seilet, Molde.

Klinisk emnekurs i hudsykdommer

15. oktober 2019
Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer.

Side 1 av 8