2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nyheter

06. juni 2023

Oslo legeforenings lederstipend for lederutdanning 2023

Styret ønsker å gjøre medlemmene oppmerksomme på muligheten til å søke lederstipend i lokalforeningen. Styret har tydeliggjort retningslinjene og oppfordrer aktuelle søkere til å sende inn søknad før 1. august 2023.
02. juni 2023

Velkommen til årsmøte 29. august i Legenes hus

Oslo legeforening inviterer til årsmøte med valg og foredrag, tirsdag 29. august 2023 i Legenes hus. Etter årsmøte blir det foredrag om "Kunstig intelligens, algoritmer i klinisk praksis, hvor er vi, hva skjer nå, muligheter og utfordringer" ved professor i statistikk Arnoldo Frigessi, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og utdeling av pris til årets "Oslo-lege"
18. april 2023

17. mai i Legenes hus

Oslo legeforening ønsker medlemmer og ansatte med familie og venner velkommen til 17. mai feiring i Legenes hus kl. 12.00-14.00.
29. mars 2023

Foreslå kandidater til Oslo-legen 2023

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til kandidater.
27. februar 2023

Protokolltilførsel innsparingstiltak 2023 for OUS

Tillitsvalgte er svært bekymret for svekket pasientbehandling og arbeidsmiljøet som konsekvens av planlagte innsparingstiltak for 2023. De tar til orde for omorganisering av OUS og redusert investeringsnivå til fremtidige sykehusbygg.
31. august 2022

Tillitsvalgte er svært bekymret for særdeles høy risiko i prosjektene for videreutvikling av Oslo Universitetssykehus (OUS)

Det er i dag sendt følgende brev til styret i Oslo Universitetssykehus. Se brev nedenfor.
24. august 2022

Vi gratulerer Aasmund Magnus Bredeli med utmerkelsen Oslo-legen 2022

Aasmund Magnus Bredeli er tildelt prisen for sitt mangeårige engasjement og ekstraordinære innsats som tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus.
18. august 2022

Høringssvarene til statlig regulering for nye Oslo universitetssykehus

Her er direkte lenker til høringssvarene fra Oslo legeforening, Legeforeningen og fagforeningene ved OUS.
18. august 2022

Bystyret har kommet med høringsuttalelse til Oslo universitetssykehus oppdatering av utviklingsplan

Se sak 226/22, side 60 i møtebok (protokoll) nedenfor.

Side 1 av 9