Oslo legeforening

Lokalforening

Nyheter

Vi gratulerer Bjørg Marit Andersen med utmerkelsen Oslo-legen 2020

31. august 2020
Bjørg Marit Andersen ble uteksaminert som cand.med. i Oslo i 1967, spesialist i mikrobiologi i 1984 og dr.med. i 1989. Pensjonist nå. Hun har jobbet i over 20 år ved Ullevål sykehus bl.a. som sykehushygieniker, smittevernoverlege og avdelingsoverlege.

Innkalling til årsmøte 25. august

01. juli 2020
Årsmøtet arrangeres tirsdag 25. august 2020 kl. 18:00-20:00. Møtet gjennomføres digitalt. Lenke til møtet sendes deltakere når påmeldingsfristen er ute 12. august.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering

25. juni 2020
Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retninglinjene.

Møteplass Oslo

10. juni 2020
Møteplass Oslo - Webinar 9. juni kl 17. Tema: Covid 19 - Pandemien i Oslo.

Nyhetsbrev til allmennleger i Oslo

04. april 2020
Vi står midt i en svært spesiell situasjon som krever mye av oss leger. Allmennlegene står i front mot Covid-19 smitten, og helsevesenet avhenger mer enn noen gang av at primærhelsetjenesten fungerer og at fastlegene er der for pasientene sine.

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

19. mars 2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.

Tilbyr hjelp til leger som sliter med rus

04. mars 2020
Trasoppklinikken i Oslo har nå et lavterskel behandlingsopplegg spesielt rettet mot leger med rusproblemer.

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 10.03.20. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

24. februar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med førsteamanuensis Lisbeth Thoresen tirsdag 10. mars kl. 18:00. Tittel på foredraget er: "Alt som lever, må dø" - Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 11.02.20 Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling

10. februar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med lege og førsteamanuensis Morten Magelssen tirsdag 11. februar kl. 18:00. Tittel på foredraget er: Når nok er nok: Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling.

Side 1 av 5