Oslo legeforening

Lokalforening

Nyheter

Nyhetsbrev til allmennleger i Oslo

04. april 2020
Vi står midt i en svært spesiell situasjon som krever mye av oss leger. Allmennlegene står i front mot Covid-19 smitten, og helsevesenet avhenger mer enn noen gang av at primærhelsetjenesten fungerer og at fastlegene er der for pasientene sine.

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

19. mars 2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.

Tilbyr hjelp til leger som sliter med rus

04. mars 2020
Trasoppklinikken i Oslo har nå et lavterskel behandlingsopplegg spesielt rettet mot leger med rusproblemer.

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 10.03.20. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

24. februar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med førsteamanuensis Lisbeth Thoresen tirsdag 10. mars kl. 18:00. Tittel på foredraget er: "Alt som lever, må dø" - Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 11.02.20 Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling

10. februar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med lege og førsteamanuensis Morten Magelssen tirsdag 11. februar kl. 18:00. Tittel på foredraget er: Når nok er nok: Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling.

Juridisk vurdering av beslutningsgrunnlag for nye Oslo Universitetssykehus

10. januar 2020
Beslutningen om hvor og hvordan nytt sykehustilbud i Oslo skal bygges og organiseres er truffet uten at kravene som stilles til saksbehandlingen er oppfylt. Grunnlaget for lånesøknaden er per i dag heller ikke forsvarlig utredet. Dette er vurderingens konklusjon.

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 14.01.20. Tvang - i felles lovverk?

09. januar 2020
Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med psykologspesialist Tormod Stangeland tirsdag 14. januar kl. 18:00. Tittel på foredraget er: Tvang - i felles lovverk?

5. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

02. desember 2019
Velkommen til 5. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen som skal holdes 13. – 14. februar 2020, Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Sykehusplanene i Oslo - kort fortalt

18. september 2019
Oslo legeforening ønsker med dette notatet å gi en overordnet beskrivelse av planene for utviklingen av Oslo universitetssykehus siste ti-året, og prosessene som har ledet fram til dagens planforslag. Hvordan havnet vi der vi er i dag?

Side 1 av 5