Rogaland legeforening

Lokalforening

2017

Derfor er jeg lege - Drevet av nysgjerrighet

29. november 2017
- Jeg er drevet av nysgjerrighet hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Jeg har vært heldig og få delta i grupper med folk som er flinkere enn meg, sier Kjetil Søreide, professor, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, gjesteprofessor, University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh.

Trønderopprøret kommer til Rogaland - Invitasjon til medlemsmøte 7.12.17

19. november 2017
Fastlegeordningen er under press. Kommuner opplever rekrutteringsvansker. Det skjer stadig mer oppgaveglidning fra andrelinjen.

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk forskningsfond

15. juni 2017
Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond. Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk forskningsfond

14. juni 2017
Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond. Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.

Møte ang. Digital Dialog Fastlege - pasient 28.3.2017

10. mars 2017
Nytt tilbud fra Rogaland legeforening: Møteserie om drift av legekontor Digital Dialog Fastlege - pasient 28. mars kl. 19-22 på Park Inn by Radisson hotell Stavanger