2017

29. november 2017

Derfor er jeg lege - Drevet av nysgjerrighet

- Jeg er drevet av nysgjerrighet hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Jeg har vært heldig og få delta i grupper med folk som er flinkere enn meg, sier Kjetil Søreide, professor, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, gjesteprofessor, University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh.
19. november 2017

Trønderopprøret kommer til Rogaland - Invitasjon til medlemsmøte 7.12.17

Fastlegeordningen er under press. Kommuner opplever rekrutteringsvansker. Det skjer stadig mer oppgaveglidning fra andrelinjen.
15. juni 2017

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk forskningsfond

Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond. Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.
14. juni 2017

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk forskningsfond

Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni å opprette Primærmedisinsk forskningfond. Legene i Rogaland ser viktigheten av å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten og understøtte oppbyggingen av de lærerkreftene vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.
10. mars 2017

Møte ang. Digital Dialog Fastlege - pasient 28.3.2017

Nytt tilbud fra Rogaland legeforening: Møteserie om drift av legekontor Digital Dialog Fastlege - pasient 28. mars kl. 19-22 på Park Inn by Radisson hotell Stavanger