Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

2022

Presentasjon av nytt styre

Litt om oss som er valgt inn i styret fra 2022.
17. januar 2022

Nytt styre

Det nyvalgte styret er valgt frem til årsmøtet høsten 2023. Sjekk ut hvem de nye styremeldemmene er ved å klikke her!

Nyhetsbrev fra leder januar 2022.

Styret består av følgende medlemmer:

Rannei Hosar er nyutdannet lege fra NTNU. Hun skriver nå sin doktorgrad i helsetjenesteforskning, hvor hun studerer helsetjenesteforløpene til pasienter med store og sammensatte helsetjenestebehov. Rannei er svært interessert i helsepolitikk, helsesystemer og internasjonalt helsearbeid. Hun har bakgrunn fra ulike frivillige organisasjoner, blant annet som leder av Norsk medisinstudentforening og FN-ungdomsdelegat innenfor global helse.

Ellen Tveter Deilkås er spesialist i indremedisin og har doktorgrad i pasientsikkerhetskultur. Hun arbeider som seniorforsker og overlege ved Akershus universitetssykehus, og som seniorrådgiver i Avdeling for kvalitetsforbedring pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Ellen brenner for å redusere uønsket variasjon i arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, og for at flere leger skal ha tid til kvalitetsarbeid. Hun var også en av initiativtakerne til vår forening.

Irena Jakopanec arbeider som spesialrådgiver innenfor pasientsikkerhet og samhandling i direktørens stab ved Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad med tema innenfor infeksjonsepidemiologi. I tillegg har Irena bl.a. erfaring fra DNV GL, som har gitt henne erfaringer med sikkerhet i andre sektorer enn helse. Irena er særlig engasjert innenfor risikoanalyse.

Kine Jordbakke er spesialist i allmennmedisin og arbeider som kommuneoverlege i Seljord kommune. I tillegg har hun erfaring fra arbeid i akuttmottak ved Sykehuset Telemark. De siste årene har Kine leder arbeidet med forbedringsprosjektet «Akuttkjeden i Telemark», som arbeidet for å styrke akuttkjeden i hele Telemark. Hun er også nylig kåret til Årets lege i Telemark i 2020.

Ane Kaurstad er spesialist i anestesiologi. Hun arbeider som assisterende divisjonsdirektør divisjon Gjøvik-Lillehammer ved Sykehuset Innlandet HF. Ane har bred erfaring innenfor prosjekt, kvalitetsforbedring og endringsarbeid både i divisjonen og på foretaksnivå. Hun har også gått topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten ved BI.

Asgeir M. Kvam er spesialist i anestesiologi. Han arbeider som medisinskfaglig rådgiver og leder av Team Pasientsikkerhet ved Vestre Viken HF, i tillegg til at han har vært engasjert i utvikling av flere innsatsområder og verktøy i Helsedirektoratet. Asgeir arbeider bl.a. med å styrke sikkerhetskultur gjennom forbedring av melde- og læringssystemer og ansvar for hendelsesanalyser, og arbeider mye med analyse av data fra kvalitetsregistre. Han har erfaring både fra offentlig og privat virksomhet, og fra flere frivillige organisasjoner.

Christine Karlsen er spesialist i allmennmedisin. Hun er fastlege ved Vikhammer legekontor, hvor hun også har vært ansvarlig for bl.a. kvalitetsforbedring og HMS, samt universitetslektor ved NTNU. I tillegg sitter hun i fagråd for samhandling ved St. Olavs Hospital. Christine er godkjent veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin, og er opptatt av at denne arenaen brukes til å bygge åpenhetskultur om medisinske feil.

Jannicke Mellin-Olsen er spesialist i anestesiologi og arbeider som overlege ved Bærum sykehus. Hun har vært svært aktiv i pasientsikkerhetsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. som styremedlem i Patient Safety Movement Foundation og som pådriver for opprettelsen av Ukom. Jannicke har vært president for verdens anestesileger, og leder av Norsk anestesiologisk forening – for å nevne noe.

Olav Toai Duc Nguyen er spesialist i onkologi og arbeider som overlege ved Levanger sykehus, Helse Nord-Trøndelag HF. Ved siden av hans kliniske arbeid tar han en doktorgrad ved NTNU. Olav har erfaring fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og har nå en bistilling i Ukom. Han er også særlig opptatt av utdanning av helsepersonell nasjonalt og internasjonalt.