Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2018

Aktuelle kurs i Palliativ medisin

Her legges kursinformasjon for noen aktuelle kurs i palliativ medisin. Tips oss gjerne om kurs som skal holdes i din region.Les mer om kurs ved UiO, ved Oslo Met, Høstmøtet til Legenes Forening for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet, og...
Vi vil spesielt promotere vårt eget kurs for leger som jobber i palliasjonsfaget:
23. mars 2018

Kurs på Røros 15.-17. mars 2019: Palliasjon for viderekomne.

NFPM gjentar suksessen fra 2017 med gode kollegaer, faglig påfyll og mental rekreasjon i vakre og vinterlige omgivelser på Røros.

Styret har derfor besluttet å etablere dette som en fast kursserie hvert annet år, og det neste kurset vil finne sted på Røros hotell 15. – 17. mars  2019.

Vi lager et spennende og allsidig kursprogram med temaer fra etikk, kommunikasjon og klinikk, med rik anledning til diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger de fleste av oss kan kjenne seg igjen i. Kurset er beregnet på leger som arbeider hel eller deltid innen palliasjon. Medlemmer av Norsk forening for palliativ medisin har fortrinnsrett. Andre leger med interesse for palliasjon så langt plassen tillater det. 

Så meld deg på og møt gamle og nye kollegaer på Røros! 

Med hilsen fra kurskomiteen
Eva Gravdahl, Ingeborg Skulberg, Anne-Tove Brenne, Kari Margrethe Larsen og Siri Steine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NYE KURS I PALLIATIV BEHANDLING AV KREFTPASIENTER VED UiO:

-          Palliativ behandling av kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten som er 31.10.18 som du kan lese om på deres hjemmeside

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/

-          Kreft i allmennpraksis fra forebygging til palliasjon den 07.02.19 - 08.02.19

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-2019-02-07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KONFERANSE I BARNEPALLIASJON

30. november 2018
OsloMet – Storbyuniversitetet
Pilestredet 32

https://blogg.hioa.no/barnepalliasjon/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Videreformidler herved invitasjon fra Legenes Forening for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet (LFKP) til deres høstmøte 15.-16. november 

Høstmøtet er søkt godkjent som valgfritt kurs tellende 10 timer for spesialistutdanning og for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 

Deltakelse er gratis, og det er også noen plasser med praksiskompensasjon til fastleger.

Invitasjonen er vedlagt og dere finner mer informasjon om spesialforeningen og høstmøtet på https://beta.legeforeningen.no/fag/ samt https://beta.legeforeningen.no/fag/kvalitet-og-pasientsikkerhet/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -