Medisinstudent uten lisens

Her kan du lese om temaer som vedrører medisinstudenter uten lisens. Vi har også en egen FAQ-side som svarer på ofte stilte spørsmål om det å arbeide som medisinstudent.

I arbeidsmarkedet inndeles medisinstudentene i to grupper: De med lisens og de uten. For studenter med lisens er det fastsatte lønnsbetingelser som gjelder flertallet av aktuelle stillinger over hele landet, mens for de uten lisens er det større variasjon avhengig av hvor man arbeider.
 
Å jobbe i helsevesenet som medisinstudent uten lisens er både lurt og lærerikt. I en slik jobb vil du få se helsevesenet fra et annet perspektiv enn det du gjør som lege, og møte mange av de andre yrkesgruppene du kommer til å jobbe sammen med i fremtiden. Det er også en nyttig arena for læring, og jo lengre i studiet du kommer, desto mer vil du forstå av pasientenes eller beboernes problemstillinger.
 
Det er flere steder du kan jobbe som medisinstudent uten lisens, deriblant som pleieassistent på sykehjem, i hjemmetjenesten og på sykehus. Enkelte arbeidsplasser lar deg få mulighet til å gjøre flere oppgaver og få mer ansvar når du har kommet til et visst nivå på studiet, f.eks. gir mange kommuner mulighet til arbeid som assistent med sykepleieroppgaver etter endt 3./4. studieår. Dersom du får flere oppgaver og økende ansvar er det viktig at du som arbeidstaker får god opplæring i de oppgavene du blir satt til å gjøre. Det er du, i tillegg til din arbeidsgiver, som har ansvar for å sikre at de pasientene/brukerne du behandler får forsvarlig hjelp og pleie. Arbeidsgiver er pålagt å vurdere hva du kan gjøre basert på hva du har av kunnskap og ferdigheter. Du må bidra til denne vurderingen, og gi beskjed når du får oppgaver du ikke har tilstrekkelig kunnskap til å utføre.

Lønn 

Medisinstudenter uten lisens får lønn basert på lokale forhandlinger og avtaler. Dette betyr at det er ulike avlønninger i de forskjellige helseforetakene rundt om i landet og i ulike kommuner. Hva du som medisinstudent uten lisens skal ha i lønn når du jobber i sykehus finner du i B-delsavtalene mellom Legeforeningen og helseforetakene. For kommunale avtaler må du ta direkte kontakt med lønningskontoret i din kommune. Avtalene Legeforeningen fremforhandler gjelder også for Nmf sine medlemmer. Vi kan dessverre ikke garantere at ikke-medlemmer får de samme vilkårene. Bli medlem her.
 
Dessverre er det slik at studenter uten lisens ofte må forhandle lønn på egenhånd med sin arbeidsgiver. Kun et mindretall av de gjeldende lokale avtalene inneholder egne bestemmelser for medisinstudenter uten lisens. Oftest plasseres de uten lisens i samme kategori som ufaglærte, noe som kan bli urettferdig og feil når medisinstudenten må gjøre oppgaver en ufaglært ikke har kompetanse til å utføre. Selv om det ikke alltid er noen avtaler som gir rett til høyere lønn, skal man ha et lønnsnivå som står i forhold til arbeidsoppgavene en utfører. Om arbeidsgiver drar nytte av studentens fag- og kompetansenivå, skal lønnen avspeile oppgavene.
 
Dersom du lurer på hvordan du skal gå fram i lønnsforhandlinger med din arbeidsgiver eller har spørsmål rundt det å jobbe som medisinstudent uten lisens burde du ta kontakt med din lokale arbeidslivsansvarlige. Kontaktinfo finner du her.