Si ifra!

Koronapandemien har ført til avlyste eksamener, et utsatt OL og et samfunn som går på halv drift. På tross av dette kommer sommeren uansett. For norske helsearbeidere betyr dette en høyst fortjent hvil. Dermed er tiden også kommet for at medisinstudenter forlater bøkene for å ta sommerjobber rundt om i landet. I stillinger som alt fra pleieassistenter til legevikarer skal vi bidra til at de som trenger hjelp skal få det.

I denne forbindelse vil vi i Nmf ytre et ønske til dere som skal ut i arbeid: Si ifra når noe er galt. De fleste studentene blir tatt godt imot og det er mange som ikke har noen problemer. Vi vet dessverre også at det motsatte forekommer.  
Om dere ikke får god opplæring, om vaktene er lengre enn avtalt, om dere får beskjed om å utføre oppgaver dere ikke kjenner dere kompetent til eller om dere opplever trakassering eller diskriminering: Si ifra.

Det er enklere sagt enn gjort å varsle om problemer på arbeidsplassen. Mange medisinstudenter må vente for å få LIS1 når de er ferdige med studiet og det som teller mest i ansettelsene er arbeidserfaring. Når fremtiden kan stå og falle på neste jobb, frister det ikke å sladre på den personen som er din neste referanse. Kanskje føler man seg også egoistisk? Når man først er heldig å få jobb, kan det virke smålig å kreve sine rettigheter, men dette stemmer ikke. Disse rettighetene er viktige fordi de sørger for kvalitet i arbeidet gjennom å ivareta arbeidstakeren. Når rettighetene våre overholdes, får pasientene den beste behandlingen.

Et eksempel på dette ved enkelte sykehus og avdelinger, er at leger blir oppfordret til ikke å skrive overtid. Dette er problematisk av flere grunner. Det ene er at overtid brukes som en indikator på arbeidsbelastningen ved avdelingen, og mye overtid blir da et godt argument for å ansette flere folk. Hvis ingen skriver overtid, tolkes det som at det er nok leger på avdelingen. Samtidig vet vi at når man jobber for lenge i strekk synker kvaliteten på arbeidet. Både pasientene og legene må ta støyten.

Nmf har en egen komité som jobber med arbeidsliv. Denne komiteen består av tillitsvalgte fra alle lokallagene og jobber med lønn, rettigheter og arbeidsforhold for medisinstudenter. Ofte er vi kjent med problemstillingene vi får og kan bistå på kort varsel. Om vi ikke skulle ha svaret med en gang, har vi nær kontakt med Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv, som bistår i vanskelige saker. Du kan være trygg på at når spørsmål kommer vår vei er det dyktige tillitsvalgte med store ressurser i ryggen som jobber for å finne svaret.

Det som også er veldig viktig for oss er at saker som kommer til oss ikke skal gå utover den som varsler. Vi er selv studenter som jobber ved siden av studiet og forstår utmerket at man ikke vil at arbeidsgiver skal finne ut hvem som varslet. Derfor går vi aldri videre med en sak som kan identifisere noen. Det samme gjelder når vi har undersøkelser eller ber om tilbakemeldinger.

Hvis du trenger å komme i kontakt med noen av oss finner du mer informasjon her.

Med alt dette i ryggen krysser vi fingrene for at dere får en fin sommer. Vær stolte over at dere er med på å holde helse Norge gående i sommer. Nå, mer enn noen gang, er det viktig at kvaliteten på arbeidet opprettholdes og at pasientene får den beste hjelpen.

Si ifra hvis alt ikke er som det skal på arbeidsplassen. Først når vi vet om problemet kan vi gjøre noe med det. Når problemene på arbeidsplassen løses, vinner både medisinstudentene og pasientene!