Allmennlegeforeningen

Nyheter

Valg av nytt ALIS-utvalg

Vår valgkomite er i gang med forberedelsene til valget av ALIS- utvalg (utvalg for allmennleger i spesialisering) 2019 til 2021. Valget skjer på landsrådsmøtet 8. mai 2019.
14. januar 2019

Det skal velges leder og tre medlemmer, se vedtektene § 3-4-3. Et av utvalgets medlemmer  utpekes av NFA.

Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i ALIS-utvalget innen 20. februar 2019. Forslag med kort begrunnelse kan sende til Bjørn Nordang  Kandidaten må være forespurt og ha sagt seg villig til vervet. Dette må det opplyses om.

De innkomne forslagene til kandidater vil bli sendt ut med de øvrige sakspapirene til landsrådet.

Her finner du hele valgkomiteen.

Bruk anledningen til å komme med forslag til kandidater!