Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

LVS Orkidépris 2020

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen.
25. november 2019

Send gjerne inn forslag med en kort begrunnelse (maks en A4 side) for nominasjon til: lvs@legeforeningen.no – frist 1.2.2020.