LVS Orkidépris 2020

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen.

Send gjerne inn forslag med en kort begrunnelse (maks en A4 side) for nominasjon til: lvs@legeforeningen.no – frist 1.2.2020.