Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Administrasjonskurs og årsmøte PSL 2022

PSLs årsmøte/administrasjonskurs blir på The Hub i Oslo, 25. - 27. august 2022
17. november 2021
Bilde av the Hub godkjent til bruk av Odd Arne Lund, Sales Manager Clarion The Hub

PSLs årsmøte og administrasjonskurs blir på The Hub i Oslo, 25. - 27. august 2022. I 2023 følger PSL de andre yrkesforningene og er berammet til 20. - 22. april 2023 i Trondheim.