Praktiserende spesialisters landsforening

Skjema/Avtaler

Praksiskompensasjon og reiseregning til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis.

For 2022 fastsettes denne kompensasjonen:

Hel dag - 8 500 kr
Møter kortere enn hel dag - 6 375 kr
Halv dag - 4 250 kr
Møte kortere enn en halv dag - 2 125 kr