Skjema/Avtaler

Praksiskompensasjon og reiseregning til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis.

For 2023 fastsettes denne kompensasjonen:

Hel dag - 8 750 kr
Møter kortere enn hel dag - 6 560kr
Halv dag - 4 375 kr
Møte kortere enn en halv dag - 2 185 kr