Høring - Utkast til Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 21.01.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |