Høring - NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

06. februar 2012

Høringsfrist 11.10.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel