Høring - norsk helsenett

06. februar 2012

Høringsfrist 26.05.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I St.mld.nr 47 (2009-2010) ”Samhandlingsreformen” er bruk av IKT fremhevet som et viktig virkemiddel for å nå helsepolitiske mål. En viktig målsetting i Samhandlingsreformen er at all dokumentasjon og informasjonsutveksling skal foregå ved elektronisk samhandling.

Saksbehandler

Aadel Heilemann