Høring - forslag til endringer i lov om personell i forsvaret

06. februar 2012

Høringsfrist 27.05.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Departementet foreslår å lovregulere nærmere bestemmelser om adgangen til å ta lønnede eller ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren. Dette vil bidra til å forankre et klart og tydelig  regelverk på området. Et kontinuerlig fokus på holdninger, etikk og ledelse er sentralt for at Forsvarsdepartementet med underlagte etater (forsvarssektoren) fortsatt skal bli oppfattet som virksomheter som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen