Høring - forslag til endringer i lov om personell i forsvaret

06. februar 2012

Høringsfrist 27.05.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen