Høring - Forskrift om kommunal beredskapsplikt

06. februar 2012

Høringsfrist 27.01.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt