Høring - nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP-lidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeneingen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Høring - nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP-lidelser

 

Både ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell behandlingsoppmerksomhet. Personer med rus-og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom begge lidelsene utredes og behandles på en koordinert måte.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning