Høring - nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse - ROP-lidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning