Høring - Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom