Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - pasientforløp og brukermedvirkning

06. februar 2012

Høringsfrist 23.12.2010

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011.

 

I denne sammenheng ønsker Helse- og omsorgsdepartementet synspunkt på temaet "pasientforløp og brukermedvirkning".

 

Det bes om at vedlagte høringsskjema benyttes for innspill på aktuell høring for å lette saksgangen.

 

Lenke til eksempler på området: https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/pasientforlop-og-brukermedvirkning/eksempler/

NB! Ved problemer ved opplasting av uttalelser, vennligst send inn uttalelsen på følgende mailadresse:

anjam.shuja@legeforeningen.no

 

Saksbehandler

Camilla Sandbakken |