Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - pasientforløp og brukermedvirkning

06. februar 2012

Høringsfrist 23.12.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Camilla Sandbakken