Funksjonsforedeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring om funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst. Det ønskes  synspunkter på de konkrete anbefalingene som er gitt av fagrådet. Til grunn for vurderingene skal en også legge brukernes behov, kvalitet i tilbudet og pasientsikkerhet.

Det bør også inngå i vurderingen hvordan anbefalingene om funksjonsfordeling kan påvirke andre tilbud og fagområder, samt tjenesteutviklingen i kommunene. 

Saksbehandler

Audun fredriksen