Funksjonsforedeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Høringsfrist 01.10.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun fredriksen