Revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsekravsforskriften som ble fastsatt 12. november 1990 har behov for modernisering. Revisjonen tar særlig sikte på å ta hensyn til de erfaringer man har gjort seg med praktisering av helsekrav, uten at praksis søkes innskjerpet eller endret. Det har også vært ønskelig å innføre særlige kompetansekrav til leger som skal utstede helseerklæringer til personer i arbeid på innretningre i petroleumsvirksomheten til havs (petroleumsleger) eller som utferdiger helseerklæringer til personer som jobber under  forhøyet omgivende trykk (dykkerleger).