Revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften)

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2010

Fristen er utløpt