Pensjonslovene og folketrygdreformen

06. februar 2012

Høringsfrist 03.06.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, tar hovedsakelig for seg tilpasning av pensjonsordningene i privat sektor til endringene i folketrygden. Den vil derfor være spesielt aktuell for de av yrkesforeningene som representerer arbeidsgivere, og for de yrkesforeningene som har medlemmer i privat sektor.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom