Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar

06. februar 2012

Høringsfrist 04.06.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen |