Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar

06. februar 2012

Høringsfrist 04.06.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen