Forslag til endringer i førerkortforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 04.05.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

De foreslåtte endringene i helsekravene gjelder syn, diabetes og epilepsi. Endringene har bakgrunn i Eus Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF om endring av Rådsdirektiv 91/439/EF om førerkort. Forskriftsutkastet er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Det foretas enkelte endringer av krav til syn for både tunge og lette førerkortklasser. Endringene går i hovedsak ut på at det innføres gradtall for ekstensjon av synsfeltet. Når det gjelder diabetes, innføres begrensninger i varigheten av førerrett av lette førerkortklasser for de som har diabetes som behandles med insulin eller andre antidiabetika.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning