Forslag til endringer i førerkortforskriften

06. februar 2012

Høringsfrist 04.05.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning