Utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

06. februar 2012

Høringsfrist 07.04.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Saksbehandler

Anne Sofie Daleng