Kompetansekrav for bruk av IKT

06. februar 2012

Høringsfrist 04.01.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen