Høring - ny forskrift om helseundersøkelse

04. desember 2012

Høringsfrist 21.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv