Høring - ny forskrift om helseundersøkelse

04. desember 2012

Høringsfrist 21.12.2012

Fristen er utløpt

Sjøfartsdirektoratet foreslår en ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger for å gjennomføre endringene i kravene til helseerklæring og helseundersøkelse i International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) og Maritmie Labour Convention (MLC)

I forbindelse med Manila endringene i STCW konvensjonen ble det gjort endringer i kravene til helseerklæring og i kravene til arbeidstakere på skips helse. I MLC er det også bestemmelser om krav til arbeidstakere på skips helse, på denne bakgrunn ble det opprettet en arbeidsgruppe i ILO og IMO som skulle sammenfatte en revidert veiledning (Guidelines on the medical examinations of seafarers, fra nå av Guideline) for medisinsk undersøkelse av sjøfolk og utstedelse av helseerklæring.

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for jus og arbeidsliv