Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus

31. oktober 2012

Høringsfrist 17.12.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen Avdeling for Jus og arbeidsliv