Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus

31. oktober 2012

Høringsfrist 17.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen | Avdeling for Jus og arbeidsliv