Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus

31. oktober 2012

Høringsfrist 17.12.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov – og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus.

Det er flere forhold som tilsier at det er behov for gjennomgang av dette regelverket. Behovet er nært knyttet til at de samfunnsforholdene som i sin tid begrunnet etableringen av godkjenningsordningen er vesentlig endret.

Hovedtrekkene i departementets forslag om regelverksendring er : 1) avvikling av godkjenningsordningen for sykehus og 2) utvidet formål for bruken av registeropplysninger innsamlet med hjemmel i pasientskadeloven § 8.

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen Avdeling for Jus og arbeidsliv