Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m

03. september 2012

Høringsfrist 25.10.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for Jus og arbeidsliv