Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m

03. september 2012

Høringsfrist 25.10.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for Jus og arbeidsliv