Høring – forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning

11. mai 2012

Høringsfrist 21.06.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no Jus og arbeidsliv