Høring – forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning

11. mai 2012

Høringsfrist 21.06.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forslaget til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning sendes med dette på høring til samtlige medlemsforeninger i Akademikerne helse og til den enkelte konserntillitsvalgte.

Akademikerne har konserntillitsvalgte i de fire regionale helseforetakene. Ordningen har siden 2002 vært håndtert av Legeforeningens regionsutvalg etter fullmakt fra Akademikerne helse. Dette var ment som en midlertidig løsning inntil en regional Akademikerorganisasjon var på plass. Akademikerne helse trekker nå tilbake fullmakten for å kunne formalisere akademikerrepresentasjon på dette nivået.

Saksbehandler

hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no Jus og arbeidsliv