Høring - veileder Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

20. april 2012

Høringsfrist 05.05.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet ønsker uttalelser til forslag om veileder de har sendt på høring.

 Følgende problemstillinger ønskes kommentert:

1. Implementering av de europeiske fengselsregler
2. Taushetsplikt
3. Legemiddelhåndtering
4. Funksjonshemmede i fengsel
5. Pleie- og omsorgstjenester / Hjemmesykepleie
6. Økonomiske forhold / Finansiering
7. Oppgaver, ansvars- og rollefordeling mellom kriminalomsorg og helsetjeneste
8. Oppgaver, ansvars- og rollefordeling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling