Høring - veileder Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

20. april 2012

Høringsfrist 05.05.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling