Ny nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus

19. april 2012

Høringsfrist 07.05.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

tatjana.razumova@legeforeningen.no Medisinsk fagavdeling