Ny nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus

19. april 2012

Høringsfrist 07.05.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Retningslinjen om antibiotikabruk er en milepæl for å sikre riktig antibiotikabruk, og er et viktig tiltak I forbindelse med nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012).

Helsedirektoratet inviterer med dette til faglige innspill til en ny Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk I sykehus. Denne retningslinjen er en milepæl for å sikre riktig antibiotikabruk, og er et viktig tiltak I forbindelse med nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012).

Arbeidet har vært omfattende og over 80 fagpersoner har vært involvert. Arbeidet med retningslinjen startet i januar 2011, og det ble nedsatt en redaksjonsgruppe med bred forankring, både nasjonalt og faglig.

Lenke til retningslinjen/høringsvedlegget: https://sites.google.com/site/abretlininnspill/ 

Saksbehandler

tatjana.razumova@legeforeningen.no Medisinsk fagavdeling