Høring - brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

20. mars 2012

Høringsfrist 11.04.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ”Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling”

Etter hvert som meldingsutveksling har blitt mer utbredt gjennom Nasjonalt meldingsløft, har det vist seg at det er ulik praksis og rutiner vedrørende brukerstøtte. Det kan være vanskelig for den enkelte virksomhet å skille mellom egne brukerfeil, systemfeil og helsefaglige spørsmål knyttet til meldingsutvekslingen, og det er uklar ansvarsfordeling mellom aktørene.

Erfaringer fra Nasjonalt meldingsløft har tydeliggjort at man ikke nødvendigvis trenger en sentralisert brukerstøtte, men heller rutiner for hvordan feilsituasjoner skal håndteres og tydelige ansvarsbeskrivelser. Styringsgruppen for Nasjonalt meldingsløft vedtok i februar 2011 å igangsette prosjekt. Brukerstøtte i regi av Nasjonalt meldingsløft

Saksbehandler

Audun Fredriksen FAG