Høring - brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

20. mars 2012

Høringsfrist 11.04.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen FAG