Høring - Definisjonskatalog for akuttmedisinsk kjede

09. mars 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling